NOWE MEDIUM, NOWA JAKOŚĆ PUBLIKACJI, PEŁNA INTERAKTYWNOŚĆ I WYSOKI KOMFORT PRACY
Zawartość systemu informacyjnego produkcji AVISTRANS dedykowanego organom władzy publicznej stanowią: status prawny, akty prawa, struktura organizacyjna, przedmiot działalności i kompetencje, zasady funkcjonowania, tryb działania w zakresie wykonywania zadań publicznych i działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej, sposoby stanowienia aktów publicznoprawnych, sposoby przyjmowania i załatwiania spraw oraz obowiązujące procedury, treść i postać dokumentów urzędowych, rejestry, archiwa, ewidencje i sposoby udostępniania danych w nich zawartych, wykazy osób zatrudnionych (pełniona funkcja, nr pokoju, nr telefonu służbowego), publikacja treści i postaci dokumentów urzędowych (plany zagospodarowania przestrzennego, ogłoszenia i obwieszczenia urzędowe itp.).
Konstrukcja dynamicznego systemu informacyjnego, opartego o nowoczesne bazy danych, pozwala użytkownikowi również na samodzielne, indywidualne tworzenie zawartości systemu za pomocą prostego narzędzia, jakim jest dowolna przeglądarka internetowa. W E-PUBLIKATORZE AVISTRANS możecie zamieszczać pliki tekstowe, graficzne, sekwencje wideo, animacje, oraz ścieżki dźwiękowe.
POZOSTAŁY SOFTWARE:

e-mapa

e-mulitserwisy

systemy multimedialne

 
 

© 2002 AVISTRANS