- Sieciowe systemy informacyjne
- Zintegrowany System Zarządzania Obsługą Interesantów

AUTONOMICZNE SYSTEMY INFORMACYJNE

Mają zastosowanie w instytucjach bazujących na pojedynczych punktach informacyjnych, zlokalizowanych bezpośrednio w holach lub przy wejściach do budynku lub biura np. biblioteki, dworce, wypożyczalnie, punkty serwisowe itp.. System informacyjny implementowany jest bezpośrednio na urządzeniu komputerowym terminala/kiosku informacyjnego. Autonomiczne systemy informacyjne znajdują również z powodzeniem zastosowanie podczas imprez targowo - wystawienniczych, celem dodatkowego zwrócenia uwagi zwiedzających na promocji produktu czy też firmy.
Zarządzanie systemem i zasobami może odbywać się z dowolnego komputera poprzez sieć lokalną lub bezpośrednio poprzez klawiaturę serwisową kiosku. 

SIECIOWE SYSTEMY INFORMACYJNE

Stosowane wszędzie tam, gdzie istnieje konieczność szerszego dostępu do systemu informacyjnego organizacji poprzez wiele punktów dostępowych, zlokalizowanych w różnych miejscach np. organy władzy publicznej, sieci handlowe, miejskie systemy informacyjne. Sieciowe systemy informacyjne mogą być wykorzystywane w celach: informacyjnych, komunikacyjnych, marketingowych i sprzedaży.
Aglomeracja z zaimplementowanym miejskim systemem informacyjnym otwarta jest na świat i ułatwia funkcjonowanie swoim mieszkańcom. Miejscowi przedsiębiorcy posiadają o wiele szersze możliwości oddziaływania na lokalny rynek, a osobom z zewnątrz sieć ułatwia poznanie miasta i odnalezienie się w jego strukturze.
Zaletami sieciowych systemów informacyjnych są:
1. integracja i ujednolicenie systemu informacyjnego,
2. obniżenie kosztów i usprawnienie obsługi klientów sieci,
3. prosta obsługa, łatwa administracja i niezawodność    systemu,
4. szybki i intuicyjny dostęp do informacji przez 24h/dobę,
5. atrakcyjna forma udostępnianych informacji,
6. możliwość wyboru formy przekazu informacji (obraz, dźwięk,    animacje, sekwencje wideo) oraz szeregu usług    dodatkowych,
7. sieciowa praca urządzeń dostępowych (kiosków), celem    serwowania tych samych danych w różnych miejscach oraz    szybkiej aktualizacji danych zlokalizowanych w jednym         miejscu.

SYSTEMY ZARZĄDZANIA OBSŁUGĄ INTERESANTÓW

Systemy optymalnego zarządzania obsługą interesantów powinny być implementowane w organizacjach obsługujących dużą liczbę interesantów np. urzędy, banki, placówki operatorów pocztowych, telekomunikacyjnych itp.. System likwiduje kolejki, poprawia jakość obsługi klientów, pozwala na optymalne zarządzanie personelem obsługującym interesantów. Statystyki generowane przez system ułatwiają planowanie i organizację pracy, umożliwiają wgląd w bieżącą pracę każdego stanowiska, rodzaje załatwianych spraw, czas obsługi, ilość oczekujących osób, a system do prowadzenia wizualnej informacji i reklamy pozwala klientom wykorzystać czas oczekiwania w sposób pożyteczny.
Implementacja Zintegrowanego Systemu Zarządzania Obsługą Interesantów AVISTRANS umożliwia:
1. ograniczenie kolejek interesantów i skrócenie czasu     oczekiwania,
2. kontrolę wydajności pracy personelu obsługującego,
3. kontrolę kosztów obsługi interesantów,
4. ustalenie optymalnego harmonogramu pracy personelu w     zależności od charakterystyki dnia tygodnia, godzin pracy,     rodzaju załatwianych spraw itp.,
5. efektywne wykorzystanie czasu oczekiwania interesantów     (możliwość zapoznania się w czasie oczekiwania z     aktualnymi informacjami, komunikatami i reklamami    serwowanymi poprzez multimedialny system audiowizualny).
ZSZOI znacząco podnosi komfort i bezpieczeństwo pracy, usprawnia obsługę klientów, wyznacza standardy niemożliwe do osiągnięcia w przypadku klasycznych sposobów obsługi. System umożliwia ocenę wydajności pracy personelu, w relacji do ponoszonych kosztów obsługi, na podstawie rzeczywistych rezultatów pracy. Jest nieodzowny podczas tworzenia harmonogramów pracy optymalizujących obsadę stanowisk, przy czasie oczekiwania akceptowalnym przez klientów. Klienci uwolnieni od oczekiwania w kolejce, czas oczekiwania mogą wykorzystać w efektywny sposób np. przygotowując się do obsługi, załatwiając inne sprawy lub odpoczywając. Informacje o aktualnym czasie oczekiwania, wizualizowane poprzez wyświetlacze, wprowadzają porządek, uwalniają od stresów oraz gwarantują wybór właściwej i najszybszej kolejki. ZSZOI AVISTRANS informuje na bieżąco kierownictwo i personel obsługujący o liczbie oczekujących klientów, czasach oczekiwania i obsługi, a w przypadku przekroczenia dopuszczalnych wartości tych czasów lub wzrostu klientów ponad ustalony poziom inicjuje funkcję alarmu. Ponadto system pozwala na ustalenie priorytetów umożliwiających wyróżnienie i przywołanie dowolnej grupy klientów oczekujących. Instytucje z zaimplementowanym ZSZOI AVISTRANS postrzegane są jako nowoczesne, sprawnie zarządzane i dbające o swoich klientów.

[do góry strony]
POZOSTAŁY SOFTWARE:

e-mapa

e-publikator

e-multiserwisy

© 2002 AVISTRANS