Z dniem 1 stycznia 2002 weszła w życie ustawa z dnia 06 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej, nakładająca obowiązek udostępniania informacji publicznej przez władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne (art. 4 ust. 1 ustawy) tj.: 
- organy władzy publicznej, organy samorządów gospodarczych i   zawodowych,
- podmioty reprezentujące Skarb Państwa,
- podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne lub osoby   prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące   inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki   organizacyjne samorządu terytorialnego,
- podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki   organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują   majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb   Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu   gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w   rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów.
Wymieniona ustawa (art. 11 pkt 1 i 2 ustawy) nakłada na w/w podmioty szereg obowiązków, w zakresie udostępniania szerokiej publiczności informacji, poprzez: 
- wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostępnych,
- poprzez zainstalowanie urządzenia umożliwiającego zapoznania    się z informacją. 

MULTIMEDIA - NAJEFEKTYWNIEJSZY SPOSÓB INFORMOWANIA
Umiejętnie wykorzystywane technologie multimedialne są najefektywniejszym, czyli najtańszym z możliwych w stosunku do uzyskiwanych efektów, medium informacyjnym. Informacje oferowane tym kanałem dystrybucji charakteryzują się wyjątkową atrakcyjnością, wzbudzającą zainteresowanie publiczności, łatwością aktualizacji i modyfikacji przekazywanych treści oraz brakiem ograniczeń czasowych w emisji upublicznianych treści.
Jednorazowa inwestycja w dobrze zaprojektowany multimedialny system informacyjny będzie procentować przez wiele kolejnych lat nienaganną pracą, pozytywnie wpływając na wizerunek i prestiż instytucji postrzeganej przez jej klientów jako przyjaznej, otwartej na otoczenie, nowocześnie zarządzanej organizacji.

DZIAŁ SOFTWARE:

e-mapa

e-publikator

e-mulitserwisy

systemy multimedialne

© 2002 AVISTRANS